Blokland Metaalbouw leveringsvoorwaarden v1.0

Blokland Metaalbewerking B.V. werkt volgens de Metaalunievoorwaarden, welke op 1 januari 2014 gedeponeerd zijn bij de griffie van de Rechtbank in Rotterdam.

U kunt ze hier downloaden: Metaalunie-voorwaarden.